Adriaan Geuze has been awarded the Lifetime Achievement Award for Architecture

Thursday 2 February, during a festive program at Stadsschouwburg Amsterdam, the Mondriaan Fund has presented its five major art prizes to Daan van Golden (visual arts), Paul Mijksenaar (design), Rudi Fuchs (art critics), Wim van Krimpen (Benno Premselaprijs), and Adriaan Geuze of West 8 for his Achievement in Architecture.

Jury comments on Adriaan Geuze: “His analytical skills, investigative spirit and driving force has led to an interesting broadening of works with great impact on the profession. Together with West 8, Adriaan Geuze has become a significant and influential figure who leaves contemporary traces globally and keep optimistically working on a long list of impressive projects.”

The Mondriaan Fund (previously BKVB, the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture) and the Stadsschouwburg (Municipal Theatre of Amsterdam) have organized an evening to draw attention to the prize winners.

After 20 years the Ministry of Education has recently decided that awarding these prizes will no longer be the function of the new Mondrian fund, so this evening has drawn extra attention of the public.

Here is the link of the official news report of the Mondriaan Fund about the ceremony: Fonds BKVB.

The entire jury report (in Dutch) regarding the Lifetime Achievement Awards for Adriaan Geuze can be downloaded here.

NL

Op donderdag 2 februari heeft het Mondriaan Fonds tijdens een feestelijk programma in de Stadsschouwburg Amsterdam vijf grote kunstprijzen uitgereiken: Daan van Golden (Oeuvreprijs beeldende kunst), Paul Mijksenaar (Oeuvreprijs vormgeving), Rudi Fuchs  (Prijs voor de Kunstkritiek), Wim van Krimpen  (Benno Premselaprijs) en Oeuvreprijs bouwkunst aan Adriaan Geuze.

Uit de juryrapporten over Adriaan Geuze:
“Zijn analytisch vermogen, onderzoekende geest en stimulerende kracht hebben geleid tot een interessante verbreding van het oeuvre met grote impact voor het vakgebied. Samen met West 8 is Adriaan Geuze uitgegroeid tot een invloedrijke figuur die internationaal belangrijke eigentijdse sporen nalaat en optimistisch doorwerkt aan een lange rij indrukwekkende projecten.”

Rondom de uitreiking hebben het Mondriaan Fonds en de Stadsschouwburg een programma georganiseerd met ruim aandacht voor de belangwekkende oeuvres van de laureaten. Daarnaast wordt stilgestaan bij het feit dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat deze prijzen worden uitgereikt. Twintig jaar geleden werden de Oeuvreprijzen van het – inmiddels tot Mondriaan Fonds gefuseerde – Fonds BKVB voor de eerste keer uitgereikt.

Bijgaand de link waar het actueele informatie over de prijsuitreiking avond: Fonds BKVB.

De juryrapporten over – Oeuvreprijs bouwkunst aan Adriaan Geuze.