The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

Digging of Viking Rijn has begun

Dutch text

Aanleg Binnenhof-west start met graven Vikingrijn

Vanaf april 2008 krijgt het westelijk deel van De Binnenhof in het Leidsche Rijn Park een totaal andere aanblik. De oude loop van de Oude Rijn, nu nog verstopt onder de grond, wordt hier uitgegraven over een lengte van vijfhonderd meter. De circa veertig meter brede geul zal direct vol water lopen, waardoor de suggestie van een rivier ontstaat: de Vikingrijn. De uitgegraven grond wordt hergebruikt en verspreid over een groot deel van De Binnenhof-west. De inrichting van dit parkgebied van circa twintig hectare start dit voorjaar. Begin volgend jaar worden de bomen geplant. Dan zijn de ontwerp-technische ingrepen in dit gebied klaar, en kan de groene metamorfose van het parkdeel pas goed beginnen. De verwachting is dat rond de zomer van 2009 het publiek bezit kan nemen van alweer een nieuw stukje Leidsche Rijn Park.

De Binnenhof

De Binnenhof is het hart van het Leidsche Rijn Park, veertig hectare groot. Het oostelijk deel is al ingericht compleet met Lelievijver, Beukenstrip (tien meter brede beukenlaan), Taxodiumeiland en wandelpaden. De inrichting van De Binnenhof-west (fase 1) start dit voorjaar met grondwerk voor de Vikingrijn. Er worden gemengde bospercelen aangeplant, met open plekken voor onder andere speel- en bloementuinen. De bestaande vletsloten worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Naast de Vikingrijn, die door het hele park meandert, is het Grand Canal een ander bijzonder waterelement in De Binnenhof-West. Ernaast komt een brede boulevard beplant met platanen uit de bomenbank. De Binnenhof-west is straks op verschillende plekken aan de Alendorperweg toegankelijk voor wandelaars. Aan de Utrechtseweg komt de hoofdentree van De Binnenhof. Hier is al een parkeerplaats aangelegd. De aanleg van fase 2 van De Binnenhof-west is afhankelijk van nog te verwerven gronden.

Vikingrijn

De Vikingrijn doorsnijdt en verbindt alle delen van het Leidsche Rijn Park. De breedte varieert, maar is altijd minimaal tien meter. Het breedst wordt hij bij De Binnenhof-west: ongeveer veertig meter. De Vikingrijn wordt in gedeeltes aangelegd en volgt ongeveer 3,5 kilometer de oude waterloop van de Oude Rijn. Het graafwerk voor het tracé bij De Binnenhof-west is naar verwachting eind mei klaar. Om de waterpartij goed toegankelijk te maken voor recreatief gebruik moet eerst de omgeving worden ingericht. Dat betekent: grond opbrengen, bomen planten, walkant en oevers afmaken en bruggen bouwen. Naar verwachting is de Vikingrijn in 2010 helemaal klaar.

Tweede fase

Na 2010 volgt, afhankelijk van de verdere besluitvorming over het Leidsche Rijn Park, de tweede aanlegfase van oost èn west Binnenhof. Dan worden de definitieve wandelpaden aangelegd, en volgt de finishing touch met speciaal voor het Park ontworpen straatverlichting, bruggen en meubilair. Echt klaar is De Binnenhof pas als de bomen groot zijn en de oevers mooi begroeid. Dat laatste kan vrij snel gaan, omdat de grond heel vruchtbaar is.

bron: persbericht utrecht.nl