The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

Presentatie project Dikkwartier aan de Ministers

Op 26 juni vond in Den Helder het Congres Energiek Waddengebied plaats. Geïnteresseerde bezoekers wandelden mee naar de Helderse  zeedijk voor het unieke project Dijkkwartier: een combinatie van een versterkte, klimaatbestendige zeedijk én ondergrond voor een nieuwe waterfront waardoor de stad weer echt met de zee wordt verbonden. Voor deze gelegenheid stelde Zeestad samen met Woningstichting/Helder Vastgoed, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gemeente Den Helder een tijdelijke expositie op aan de voet van de dijk. Het voor Nederland innovatieve karakter van het project schuilt in de synergie van stadsontwikkelingen en het versterken van de primaire waterkering.

De ministers C. van der Wal, (Natuur en Stikstof), M. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en R. Jetten (Klimaat) waren gast tijdens dit congres. En als onderdeel van hun programma brachten ook zij een bezoek aan het Dijkkwartier.Edzo Bindels gaf aan de hand van tekeningen en een maquette en VR brillen de drie ministers uitleg over het project. Het bezoek werd afgesloten met een wandeling de dijk op, waar de ministers met eigen ogen konden zien hoe diezelfde dijk de stad nu als een groene muur scheidt van de zee, maar straks Den Helder opnieuw kan verbinden met het Marsdiep.

West 8 werkt aan het stedenbouwkundig plan om voor het nieuwe Dijkkwartier als onderdeel van de verbetering van het stadshart van Den Helder. Op de extra verhoogde klimaatadaptieve dijk zouden ongeveer 250 nieuwe woningen en commerciële functies gerealiseerd kunnen worden. Sinds 2008 werkt West 8 in het Stadshart Den Helder.

Fotos – Ronald den Boer