The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) heeft de Gouden Piramide gewonnen

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Op 21 november heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Gouden Piramide 2015 uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. West 8 ontwikkelde in 2008 het stedenbouwkundig masterplan in samenwerking met IPKW en de gemeente Arnhem.  

In 2003 verwierf Schipper Bosch het bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industriecomplex van AkzoNobel. Met IPWK beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie (‘cleantech’, ontwikkelingen voor de duurzame toekomst). Het versnipperde gebied transformeerde tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting en een bijzondere vorm van parkmanagement. Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn, of wórden opgeknapt met behoud van het historische karakter.

Daarbij spant de opdrachtgever zich in om met uiteenlopende voorzieningen en activiteiten een ‘gemeenschap’ te laten ontstaan van bedrijven die elkaar inspireren, onder meer door het uitwisselen van kennis. Industrie Park Kleefse Waard anno 2015 is een vitale gemeenschap van bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld. Schipper Bosch is eigenaar van de bedrijfsgebouwen en gronden. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

Uit het juryrapport: ”Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen[…]” Een jurylid zegt: “Met het thema ‘cleantech’ kan dit industriepark veel voor de stad Arnhem betekenen.'” De film over de genomineerde opdrachtgevers van de Gouden Piramide 2015 mét winnaar is hier te bekijken.  

Voor de redactie:
Het thema van de Gouden Piramide 2015 is het gebiedsontwikkeling: ruimtelijke projecten die de schaal van het gebouwde object of een aangelegd terrein overstijgen. Vaak zijn ze gericht op een combinatie van functies: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, monumentenzorg. Voorbeelden zijn nieuwe of vernieuwde woonwijken, bedrijventerreinen, multifunctionele groenprojecten, infrastructurele ingrepen en herinrichting  van het landelijk gebied. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling groeit de laatste jaren een plan- en ontwikkelpraktijk waarbij sprake is van nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve verdienmodellen.

Bron van beelden: Projectbureau Gouden Piramide door Cas van Horck, Valerie Kuypers en J.W. Kaldenbach.

West 8 is een internationaal ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, opgericht in 1987. De laatste vijfentwintig jaar heeft West 8 zich gevestigd als internationaal team van meer dan vijfenzeventig architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en industrieel ontwerpers. Naast het werk in eigen land zijn er de projecten in grote buitenlandse steden als Kopenhagen, Londen, Moskou, New York, Madrid en Toronto. Het bureau verdiende haar internationale erkenning met Schouwburgplein in Rotterdam (NL), Borneo-Sporenburg in Amsterdam (NL), Jubilee Gardens in Londen (UK) en Expo\’02 in Yverdon-les-Bains (CH). Veel projecten zijn het resultaat van baanbrekende inzendingen voor internationale competities. Recent gewonnen prijsvragen zijn onder meer Toronto Waterfront in Toronto (CAN), Governors Island in New York (US) en Yongsan Park in Seoul (KR).

Voor zowel het oeuvre als voor individuele projecten heeft West 8 vele awards en onderscheidingen ontvangen zoals: de Prix de Rome, de Maaskantprijs, de Bijhouwerprijs, de Rosa Barba First European Landscape Prize, de Honor Award van de American Society of Landscape Architects (ASLA), de Veronica Rudge Green Prize for Urban Design, de Green Pin, de International Urban Landscape Gold Award (IULA) en Oeuvreprijs bouwkunst, het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB / Mondriaan Fonds).

Voor meer informatie: Public Relations, Winnie Poon of Lydia Franken, +31 (0)10 – 485 58 01, pr@west8.com, www.west8.com