The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

West 8 maakt masterplan voor verdichtingsopgave De Nieuwe Kern bij Amsterdam

 

Press release only available in Dutch

West 8 is an award-winning international office for urban design and landscape architecture founded in 1987. Over the last 25 years West 8 has established itself as a leading practice with an international team of 70 architects, urban designers, landscape architects and industrial engineers. West 8 developed projects all over the world in places such as Copenhagen, London, Moscow, New York, Madrid, Toronto and Amsterdam. The office gained international recognition with projects such as Schouwburgplein in Rotterdam (NL), Borneo-Sporenburg in Amsterdam (NL), Jubilee Gardens in London (UK), Expo \’02 in Yverdon-les-Bains (CH) and Miami Beach SoundScape Park (US). Many of the projects are the result of groundbreaking entries in important international competitions. Recently won competitions include Toronto Waterfront in Toronto (CA), Governors Island in New York (USA) and Yongsan Park in Seoul (KR).

Amongst the numerous awards received by West 8 are the Honor Award of the American Society of Landscape Architects (ASLA), Lifetime Achievement Award for Architecture 2011, Mondriaan Fund (formerly BKVB),  the International Urban Landscape Gold Award (IULA), the Prix de Rome, the Dutch Maaskant Award, the Bijhouwer Award, the Rosa Barba First European Landscape Prize, the Green Pin and the Veronica Rudge Green Prize for Urban Design.

For more information: Public Relations, Winnie Poon, Annemarie Kuijt or Delaney McGuinness, +31 (0)10 – 485 58 01, pr@west8.com, www.west8.com

West 8 maakt masterplan voor verdichtingsopgave De Nieuwe Kern bij Amsterdam

West 8 heeft recent de opdracht gewonnen voor het maken van een stedenbouwkundig masterplan voor De Nieuwe Kern. Het gebied van 189 ha ligt ten zuid-oosten van Amsterdam, tussen de Burgemeester Stramanweg, de A2, het Amstel Businesspark en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. De locatie, die op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt, zal de komende jaren transformeren naar een divers stedelijk gebied met ca. 4500 nieuwe woningen. Daarnaast moet De Nieuwe Kern ruimte bieden aan bedrijven, kantoren, sport, horeca en recreatie.

Vier opdrachtgevers
Het plan wordt gemaakt in opdracht van de gemeente Amsterdam, NS Stations en VolkerWessels Vastgoed in nauwe afstemming met de gemeente Ouder-Amstel. Het komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan woonruimte in deze regio. In de gemeente Ouder-Amstel is dit het enige gebied waar nieuwe woningen in deze hoeveelheid gebouwd kunnen worden zonder dat dat ten koste gaat van groene buitengebieden zoals de Amstelscheg.

Ambitie
Het ambitieniveau voor De Nieuwe Kern ligt hoog. Het moet een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig woon-werkgebied worden waarin groen en ruimte voor sport en beweging goed ingepast zijn. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan staat de inpassing van het gewenste woonmilieu en de aantakking op de omliggende stedelijke en landschappelijke structuren centraal. De ligging van het gebied heeft als voordeel dat nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van al aanwezige voorzieningen en infrastructuur. Het centrumgebied ArenA Poort ligt op korte afstand, evenals drie metrohaltes, twee treinstations en de snelweg A2.

Landschappelijke invalshoek
Bovengenoemde elementen bepalen tegelijk de complexiteit van de opgave. West 8 haalde de opdracht binnen door deze vanuit een een landschappelijke invalshoek te benaderen. De nabijheid van de meanderende Amstel met zijn historische polders wordt daarin nadrukkelijk als kwaliteit gezien voor het ontwerp van de nieuwe wijk.

Vaststelling van het stedenbouwkundig plan is gepland in het eerste kwartaal van 2019. In de jaren daarna volgt realisatie in deelgebieden.  

West 8 is een internationaal ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, opgericht in 1987. De laatste vijfentwintig jaar heeft West 8 zich gevestigd als internationaal team van meer dan vijfenzeventig architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en industrieel ontwerpers. Naast het werk in eigen land zijn er de projecten in grote buitenlandse steden als Kopenhagen, Londen, Moskou, New York, Madrid en Toronto. Het bureau verdiende haar internationale erkenning met Schouwburgplein in Rotterdam (NL), Borneo-Sporenburg in Amsterdam (NL), Jubilee Gardens in Londen (UK) en Expo\’02 in Yverdon-les-Bains (CH). Veel projecten zijn het resultaat van baanbrekende inzendingen voor internationale competities. Recent gewonnen prijsvragen zijn onder meer Toronto Waterfront in Toronto (CAN), Governors Island in New York (US) en Yongsan Park in Seoul (KR).

Voor zowel het oeuvre als voor individuele projecten heeft West 8 vele awards en onderscheidingen ontvangen zoals: de Prix de Rome, de Maaskantprijs, de Bijhouwerprijs, de Rosa Barba First European Landscape Prize, de Honor Award van de American Society of Landscape Architects (ASLA), de Veronica Rudge Green Prize for Urban Design, de Green Pin, de International Urban Landscape Gold Award (IULA) en Oeuvreprijs bouwkunst, het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB / Mondriaan Fonds).

Voor meer informatie: Public Relations, Winnie Poon of Annemarie Kuijt, +31 (0)10 – 485 58 01, pr@west8.com, www.west8.com