The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

West 8 presenteert tussenstand Vestingvisie Grave

This press release is not available in English. Please contact us for more information.

West 8 is an award-winning international office for urban design and landscape architecture founded in 1987. Over the last 25 years West 8 has established itself as a leading practice with an international team of 70 architects, urban designers, landscape architects and industrial engineers. West 8 developed projects all over the world in places such as Copenhagen, London, Moscow, New York, Madrid, Toronto and Amsterdam. The office gained international recognition with projects such as Schouwburgplein in Rotterdam (NL), Borneo-Sporenburg in Amsterdam (NL), Jubilee Gardens in London (UK), Expo \’02 in Yverdon-les-Bains (CH) and Miami Beach SoundScape Park (US). Many of the projects are the result of groundbreaking entries in important international competitions. Recently won competitions include Toronto Waterfront in Toronto (CA), Governors Island in New York (USA) and Yongsan Park in Seoul (KR).

Amongst the numerous awards received by West 8 are the Honor Award of the American Society of Landscape Architects (ASLA), Lifetime Achievement Award for Architecture 2011, Mondriaan Fund (formerly BKVB),  the International Urban Landscape Gold Award (IULA), the Prix de Rome, the Dutch Maaskant Award, the Bijhouwer Award, the Rosa Barba First European Landscape Prize, the Green Pin and the Veronica Rudge Green Prize for Urban Design.

For more information: Public Relations, Winnie Poon, Annemarie Kuijt or Delaney McGuinness, +31 (0)10 – 485 58 01, pr@west8.com, www.west8.com

West 8 presenteert tussenstand Vestingvisie Grave

West 8 heeft de eerste scenario’s voor de Visie op de Vestingstad Grave gepresenteerd. Ruim 200 bewoners woonden op 2 november de presentatie bij, die gehouden werd tijdens een groot Stadsgesprek in de Generaal de Bonskazerne te Velp. De avond stond geheel in het teken van de Visie. Diverse experts waren uitgenodigd om te reflecteren op onderwerpen als toerisme, de economie, cultuur en erfgoed. Deze gesprekken en het daaropvolgende debat met de zaal werden geleid door journalist en oud-NOS hoofdredacteur Nico Haasbroek. De grote maquette van West 8 die deze avond werd tentoongesteld maakte de verschillende voorstellen inzichtelijk.

Grave is een kleine Brabantse vestingstad, strategisch gelegen aan de Maas, met de reputatie van ‘meest belegerde stad van Nederland’. Hoewel grote delen van de vestingwerken in de 19e eeuw zijn geslecht, zijn diverse historische onderdelen (zoals de Hampoort, de Oude Haven en het bastion ‘Bekaf’) tot op de dag van vandaag goed zichtbaar. Tegenwoordig staat de stad voor een aantal ruimtelijke vraagstukken over thema´s als woningbouw, verkeer, vergrijzing, parkeren, werkgelegenheid en leegstand. De gemeente Grave vroeg West 8 begin 2017 om een visie waarin de cultuurhistorische waarde van de vestingwerken sturend is voor toekomstige ontwikkelingen. Hiermee volgt Grave het voorbeeld van andere Nederlandse steden, zoals Maastricht, Den Bosch en Brielle.

De impressies die West 8 tijdens het Stadsgesprek presenteerde, tonen verschillende locaties waarin de visie op testbasis is uitgewerkt. Eén daarvan betreft de invulling van het 12 hectare grote Visioterrein, dat de gemeente in 2015 in bezit kreeg. Het terrein vormt een prachtige, groene ruimte tussen de stad en de omliggende wijken en leent zich bij uitstek voor een herinrichting die de voormalige vestingstructuur beter beleefbaar maakt.

Bewoners reageerden met vragen en opmerkingen over verschillende onderwerpen. Suggesties gingen onder meer over het instellen van een expertgroep van bewoners om de verdere uitwerking van de visie te begeleiden. Ook het betrekken van jongeren bij het project werd aangekaart.

In de week voorafgaand aan het Stadsgesprek publiceerden de gemeente Grave en West 8 gezamenlijk een Vestingkrant. Daarin staan diverse interviews met betrokkenen. De krant is als katern in de Graafsche Courant verspreid. De pagina’s kunnen hier nagelezen worden.

West 8 maakte eerder ontwerpen voor diverse historische binnensteden. Zo werd in de afgelopen jaren het historische centrum van Leidschendam hersteld. In de binnenstad van Brugge (UNESCO Werelderfgoed) wordt momenteel aan de herinrichting van ’t Zand gewerkt.

Zie voor meer informatie de projectpagina van de gemeente Grave.

West 8 is een internationaal ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, opgericht in 1987. De laatste vijfentwintig jaar heeft West 8 zich gevestigd als internationaal team van meer dan vijfenzeventig architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en industrieel ontwerpers. Naast het werk in eigen land zijn er de projecten in grote buitenlandse steden als Kopenhagen, Londen, Moskou, New York, Madrid en Toronto. Het bureau verdiende haar internationale erkenning met Schouwburgplein in Rotterdam (NL), Borneo-Sporenburg in Amsterdam (NL), Jubilee Gardens in Londen (UK) en Expo\’02 in Yverdon-les-Bains (CH). Veel projecten zijn het resultaat van baanbrekende inzendingen voor internationale competities. Recent gewonnen prijsvragen zijn onder meer Toronto Waterfront in Toronto (CAN), Governors Island in New York (US) en Yongsan Park in Seoul (KR).

Voor zowel het oeuvre als voor individuele projecten heeft West 8 vele awards en onderscheidingen ontvangen zoals: de Prix de Rome, de Maaskantprijs, de Bijhouwerprijs, de Rosa Barba First European Landscape Prize, de Honor Award van de American Society of Landscape Architects (ASLA), de Veronica Rudge Green Prize for Urban Design, de Green Pin, de International Urban Landscape Gold Award (IULA) en Oeuvreprijs bouwkunst, het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB / Mondriaan Fonds).

Voor meer informatie: Public Relations, Winnie Poon of Annemarie Kuijt, +31 (0)10 – 485 58 01, pr@west8.com, www.west8.com