Een proeve van grondgebonden bouwen binnen de ruit van Rotterdam