Het unieke en uitdagende van het plan is de complexiteit