Hoogovens ruimt op en zoekt aansluiting bij het landschap