Nieuw Amsterdam, pioneren in het Oostelijk Havengebied