“we wilden een verzamelplek voor de campusbewoners creëren”