The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

West 8 exhibiting at IABR – Down to Earth: The High Ground exhibition.

For English, please scroll down


Op 3 juli opent in de Biesboschal in Dordrecht de tentoonstelling The High Ground: Waterveiligheid als Hefboom voor Duurzame Gebiedsontwikkeling.  

Voor deze laatste tentoonstelling van Down to Earth, de negende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), deed West 8’s Adriaan Geuze in samenwerking met IABR-Ateliers onderzoek naar de waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling van de stad.

Precies 600 jaar na de Sint-Elisabethsvloed, een van de grootste watersnoodrampen in de nationale geschiedenis, is Dordrecht nog steeds kwetsbaar voor overstromingen en wordt er permanent gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid.  De Staart, een buitendijks en hoger gelegen deel van de stad, biedt een veilige haven waarbij het in geval van overstromingen evacuees op kan vangen. Het gebied zou ook nu al kunnen worden ingezet voor duurzame stedelijke ontwikkeling, middels het creëren van een aantrekkelijk woon- en werkgebied.

Met nieuwe woonvormen, waterveilige voorzieningen, innovatieve werkconcepten en een bijzonder getijdenpark aan de rivier worden nieuwe verbindingen gelegd die tevens kunnen dienen als vluchtroutes. Ook biedt het plan nieuwe recreatiemogelijkheid voor inwoners van de stad. Als hoofdontwerper voor het project heeft Adriaan via de Kansenkaart een visie voor het toekomstige ruimtelijke raamwerk voor De Staart gemaakt, waaruit vervolgens deelopgaves voor vier andere ontwerpbureaus zijn ontwikkeld. De uitkomsten van deze deelonderzoeken door VenhoevenCS, PosadMaxwan, DVMB en EGM architects worden ook tijdens de tentoonstelling The High Ground gepresenteerd.

Image, The High Ground Exhibition and the Map of Opportunities for De Staart
©
West 8 for IABR – Atelier Dordrecht


Down to Earth
De IABR is een cultuur- en kennisinstelling. Haar twee belangrijkste instrumenten zijn de IABR-Ateliers, waarin het onderzoek plaatsvindt, en de biennale zelf, een tweejaarlijkse culturele manifestatie.  Met de negende editie van IABR stelt hoofdcurator George Brugmans de vraag: Waar kunnen we landen? Kunnen we ons als het ware opnieuw vestigen op planeet Aarde, in een duurzame balans met alle levensvormen?

Down to Earth is een pleidooi voor systeemdenken en stelt voor herkenbare en als urgent ervaren opgaven in te zetten als hefboom voor het duurzaam transformeren van het hele systeem. Niet alleen voor het transformeren van onze stedelijke landschappen en leefomgevingen, maar ook voor het stimuleren van het politiekmaatschappelijk debat over aard, kwaliteit en eigenaarschap van radicale verandering.

Biesboschhal

De tentoonstelling The High Ground vindt plaats in de Biesboschhal, de voormalige machinefabriek van Scheepswerf ‘De Biesbosch’, waardoor bezoekers van de tentoonstelling de Dordtse aanpak van waterveiligheid nog beter kunnen ervaren.
The High Ground is open voor publiek vanaf zaterdag 3 juli, van woensdag tot en met zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur. Toegang is gratis.

Voor alle tentoonstellingen en het programma van IABR – Klik hier.
Meer over The High Ground – Klik hier.


Tomorrow, 3rd July, sees the opening of the the exhibition The High Ground: On Water Safety as a Lever at the Biesboschal in Dordrecht. 

For this latest instalment of Down to Earth, the ninth edition of the International Architecture Biennale Rotterdam (IABR), lead designer Adriaan Geuze (West 8) collaborated with IABR-Ateliers to complete a research project and exhibition on water safety and urban development. 

Exactly 600 years after the St-Elisabeths flood, one of the worst floods in Dutch history, Dordrecht continues to be vulnerable and is always looking for ways to improve water safety for the city.  De Staart, an area outside of the city on relatively high ground, could offer a refuge in case of future floods, while also providing an opportunity to create a sustainable living environment now. In other words: How can water safety be used as a leverage?  

With his Map of Opportunities, Adriaan Geuze created a vision for De Staart that allowed for five substudies to be commissioned. The results of these studies by West 8, VenhoevenCS, PosadMaxwan, DVMB en EGM architects will be presented at the exhibition by use of video animations and scale models.  

Down to Earth
For the ninth edition of the IABR, curator George Brugmans asks the question: Where can we land? Can we reestablish ourselves on planet Earth, in a sustainable balance with other life forms? Down to Earth is a plea for systemic thinking and proposed to use recognisable and urgent tasks as leverage for the sustainable transformation of the entire system. Not only transforming our urban landscapes and living environments, but also stimulating the political-social debate about nature, quality and ownership of radical change.  

Biesboschhal
The exhibition The High Ground takes place at the Biesboschhal, a former machine factory of shipyard ‘De Biesbosch’, allowing visitors to better experience the city of Dordrecht’s approach to water safety.  

The High Ground is open to the public from Saturday 3 July, Wednesday – Saturday, 1 – 5pm. Free entrance.  

For the full programme of IABR: click here
For more information on The High Ground Exhibition: click here