The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

West 8 receives Bijhouwer Award

In English: 

Last Friday West 8 urban design & landscape architecture received the Bijhouwer Award for its exceptional and high quality design and implementation work in the areas of Garden Design and Landscape Architecture. The jury’s report stated that West 8 has been of significant importance to the development of the Dutch Landscape Architectural profession, since the practice was founded in 1987 by Adriaan Geuze.

In his presentation of the Bijhouwer Award Jury member Eric Luiten said that “West 8 has given landscape architecture an opinion, thanks to its creativity, boldness and design lead approach, West 8’s projects have become points of reference and a source of inspiration for fellow Landscape Architects all over the world. The profession has left its anonymity behind and has blossomed as a design discipline, achieving its polemic potential.”

The Jury also recognized the important role West 8 has played in bringing the subject of Landscape Architecture to a comparable level to that of Architecture and Urban Design, within the public eye. In addition the Award acknowledges the activities West 8 have contributed to, in the areas of urban development as well as West 8’s understanding, appreciation and protection of the Dutch landscape.

Last Friday Directors Adriaan Geuze and Edzo Bindels received the Bijhouwer Award on behalf of the whole West 8 team. In their acknowledgements speech they mentioned the sculptural garden of the Kröller-Müller Museum for which Bijhouwer was the original Landscape Designer. West 8 designed the recent expansion of the sculptural garden which paying homage to the original design by Bijhouwer.

Preceding the presentation of the Bijhouwer Award the Bijhouwer Lecture was given by Andre Dekker, artist of Observatorium Rotterdam. Dekker’s Lecture discussed the meaning and relevance of Observatorium, whilst exploring how architectural interventions in the (urban) landscape can provide space for introspection.

The Bijhouwer Prize is an initiative of the foundation of NHBOS, whose primary objective is to support Dutch Garden Designers and Landscape Architects. The prize, that comes with an award of € 25.000, is granted every two years. The primary criteria for spending the prize money is that it has to be spent on projects, activities or events which have a close relation to the work for which the prize was awarded. For more information see: www.nhbos.nl.

In Dutch:

West 8 urban design & landscape architecture heeft afgelopen vrijdag de Bijhouwerprijs ontvangen voor de bijzondere en hoogwaardige verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Volgens de jury is het bureau sinds de oprichting in 1987 van onschatbare waarde geweest voor de Nederlandse vakbeoefening.

Juryvoorzitter Eric Luiten zei tijdens de feestelijk uitreiking dat de landschapsarchitectuur dankzij de “betrokkenheid en nijdigheid van West 8, een mening heeft gekregen(… ). De projecten van het bureau zijn een referentiepunt en bron van inspiratie voor vakgenoten overal ter wereld. Het vak is uit de anonimiteit gekomen en heeft polemisch potentieel gekregen.”

Het juryrapport vermeldt verder dat West 8 de Bijhouwerprijs heeft toegekend gekregen voor de unieke bijdrage aan het versterken van de positie en vergroten van de herkenbaarheid van de landschapsarchitectuur ten opzichte van de architectuur en de stedebouwkunde. De prijs is daarnaast een blijk van erkenning voor de activiteiten die West 8 heeft ontplooid op het gebied van stadsontwikkeling en landschapsbescherming.

Adriaan Geuze en Edzo Bindels namen afgelopen vrijdag namens het gehele bureau de prijs in ontvangst. In hun dankwoord noemden ze de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum waar Bijhouwer het eerste ontwerp voor tekende. West 8 heeft de recente uitbreiding van de beeldentuin ontworpen met respect voor het oorspronkelijke idee.

Voorafgaand aan de uitreiking van de Bijhouwerprijs heeft Andre Dekker van het kunstenaarscollectief ‘Het Observatorium’ uit Rotterdam, de Bijhouwerlezing uitgesproken. Hiermee gaf hij inzicht in hun oeuvre waarin architectonische ingrepen in het (urbane) landschap ruimte bieden voor introspectie.

De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NHBOS die zich ten doel stelt om op gerichte wijze de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te ondersteunen. De prijs, waaraan een geldbedrag van € 25.000,- is verbonden, wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijswinnaar besteedt het bedrag aan een project, activiteit of evenement dat een relatie vertoont met het gelauwerde werk. Voor meer informatie zie www.nhbos.nl.