The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

West 8 wins competition Integration of Sewer plant in Landscape park Diezemond Den Bosch

Dutch text:

De opgave betreft een integraal plan voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waarbij de nieuwbouw is verbonden met het natuurpark Diezemond. Daarin is aangegeven hoe de RWZI op een verantwoorde en vernieuwende wijze functies kan vervullen ten aanzien van recreatie, toerisme, natuureducatie en energieopwekking.

English text:

The challenge is an integral plan for the wastewater purification plant (RWZI) in which the new building is connected to the national park Diezemond. It shows how the RWZI can perform functions regarding recreation, tourism, nature education and energy generation in a responsible and innovative manner.