The Netherlands

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands

+31 (0) 10 485 5801

Belgium

West 8 Brussels urban design & landscape architecture bvba

Waaienberg 123
1745 Opwijk
Belgium

+31 (0) 10 485 5801

United States

West 8 urban design & landscape architecture p.c.

2133 Arch Street, Suite 101
Philadelphia, PA 19103
United States of America

+1 347 371 2252

West 8 wint Bijhouwerprijs 2008

West 8 ontvangt dit najaar de Bijhouwerprijs voor haar bijzondere en hoogwaardige verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Volgens de jury is het bureau sinds de oprichting in 1987 van onschatbare waarde geweest voor de Nederlandse vakbeoefening.

West 8 heeft de prijs toegekend gekregen voor haar bijdrage aan het versterken van de positie en vergroten van de herkenbaarheid van de landschapsarchitectuur ten opzichte van de architectuur en de stedebouwkunde. De prijs is daarnaast een blijk van erkenning voor de activiteiten die de partners van het bureau, en Adriaan Geuze in het bijzonder, hebben ontplooid op het gebied van stadsontwikkeling en landschapsbescherming.

De prijs wordt op 7 november uitgereikt door Eric Luiten, voorzitter van de Stichting NHBOS. Bij die gelegenheid zal ook de Bijhouwerlezing worden uitgesproken.

De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NHBOS die zich ten doel stelt om op gerichte wijze de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te ondersteunen. De prijs, waaraan een geldbedrag van €25.000,-; is verbonden, wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijswinnaar besteedt het bedrag aan een project, activiteit of evenement dat een relatie vertoont met het gelauwerde werk.

Zie ook www.nhbos.nl