West 8 wint Bijhouwerprijs 2008

West 8 ontvangt dit najaar de Bijhouwerprijs voor haar bijzondere en hoogwaardige verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Volgens de jury is het bureau sinds de oprichting in 1987 van onschatbare waarde geweest voor de Nederlandse vakbeoefening.

West 8 heeft de prijs toegekend gekregen voor haar bijdrage aan het versterken van de positie en vergroten van de herkenbaarheid van de landschapsarchitectuur ten opzichte van de architectuur en de stedebouwkunde. De prijs is daarnaast een blijk van erkenning voor de activiteiten die de partners van het bureau, en Adriaan Geuze in het bijzonder, hebben ontplooid op het gebied van stadsontwikkeling en landschapsbescherming.

De prijs wordt op 7 november uitgereikt door Eric Luiten, voorzitter van de Stichting NHBOS. Bij die gelegenheid zal ook de Bijhouwerlezing worden uitgesproken.

De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NHBOS die zich ten doel stelt om op gerichte wijze de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te ondersteunen. De prijs, waaraan een geldbedrag van €25.000,-; is verbonden, wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijswinnaar besteedt het bedrag aan een project, activiteit of evenement dat een relatie vertoont met het gelauwerde werk.

Zie ook www.nhbos.nl